Projekti

Podjetje Pur-Pla-Tex se je udeležilo programa

»Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja –  program Akademije trajnostne in krožne transformacije«

TRAJANJE PROGRAMA
03/2023 – 08/2023 

CELOTNI PRORAČUN PROGRAMA
#pomoč po shemi de minimis
23.180,00 € ali 34.777,00 €

EU-FINANCIRANJE
23.180,00 € ali 34.770,00 €

Naložbo sofinancira Evropska Unija – NextGeneration EU

Z izvajanjem projekta smo si zastavili več ciljev:

  1. Izobraziti in ozavestiti celoten kolektiv in v njem vzpostaviti kulturo sodelovanja in samoiniciativnosti.
  2. Da bi zaposleni prišli z veseljem na delo in da bi spodbudili medsebojno komunikacijo, da bi se ne bali povedati, če karkoli potrebujejo.
  3. Da zaposleni vedo, da jih spoštujemo in ne »izkoriščamo«.
  4. Vzpostaviti želimo VITKO in donosno delovanje in poslovanje (tako v administraciji kakor v proizvodnji, pri čemer se zavedamo, da bomo začeli z osnovnimi koraki. Pri urejanju  delovanja želimo uporabiti razpoložljiva in sodobna managerska orodja.
  5. Vzpostaviti želimo tudi urejeno in zdravo delovno okolje. Zavedamo se, da bomo to dosegli postopoma, vendar je naš cilj doseči zelo visok nivo, seveda skladno s finančnimi in časovnimi  možnostmi.
  6. Vzpostaviti želimo sodobno, tehnološko urejeno ter informacijsko podprto proizvodnjo in na delovnih mestih kjer bo to možno, tudi robotizirano.
  7. Doseči želimo agilno ter proaktivno odzivanje, izogibanje nevarnostim ali njihovo minimiziranje ter dobro razumevanje priložnosti in njihovo izkoriščanje. Želimo si, da podjetje obstane in raste in ker smo družinsko podjetje želimo, da obvladujemo tudi tveganja povezana vodenjem podjetja v družinski lasti.

Vse to nas bo vodilo v ne samo odgovorno ravnanje s premoženjem, temveč tudi v vedno bolj odgovorno ravnanje z NARAVO.